Ragn-Sells AB förvärvar Gotland Recycling AB

Kundbrev

Q/A - Information till dig som kund.

Välkommen till Gotland Recycling AB

Tillsammans med er skräddarsyr vi en effektiv lösning så ert avfall blir omhändertaget på bästa sätt.
Vi hämtar regelbundet återvinningsmaterial och annat avfall hos över hundra bostadsrättsföreningar och över fyrahundra företagskunder.
Med våra specialfordon erbjuder vi våra tjänster på hela Gotland.
Vill du lämna ditt källsorterade återvinningsmaterial själv så kan du komma till oss på
Österbyvägen 7 i östra Visby. Se skyltning på väg 147.
Våra öppettider är 07.00 - 16.00 varje vardag.

Kontakta oss på 0498 - 642 550