BOSTADSRÄTTS
-FÖRENINGAR

Unsplashed background img 2

Bostadsrättsföreningar

Tillsammans med er planerar vi antal kärl, vilka återvinningsmaterial ni vill ha och med vilken frekvens vi skall tömma kärlen.

Vi erbjuder hämtning/tömning av Plast- och Pappersförpackningar, Tidningar/Tidskrifter och Metallförpackningar med en frekvens som ni bestämmer. Har ni egna kärl använder vi dem, om inte ställer vi ut kärl till er utan extra kostnad.

Vill ni ha glashämtning kan vi erbjuda er Igloos eller kärl.

Vi erbjuder oss även att ta hand om det farliga avfall som uppstår i ett hushåll, exempelvis sprayburkar, batterier, ljuskällor. Vi ställer ut specialkärl i ert soprum som vi tömmer en gång per år.

Kontakta oss på 0498 642 550